Prace spawalnicze


Oferujemy:
– spawanie metalu
– spawanie konstrukcji

Spawanie możemy podzielić na:
– spawanie gazowe
– spawanie elektryczne

Z kolei możemy wyróżnić następujące odmiany spawania elektrycznego:
– klasyczne, czyli elektrodami (zaletą jest tu niski koszt sprzętu i jego niewielki ciężar, wadą natomiast powstawanie zgorzeliny i konieczność oczyszczania spoin)
– spawanie TIG, czyli elektrodą wolframową w osłonie gazów obojętnych (wysoka jakość wykonania, możliwość spawania cienkich blach, odpowiednie do stali węglowych i niskowęglowych)
– spawanie MIG/MAG, czyli elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG lub aktywnych MAG (wysoka wydajność procesu).

Zapytaj o ofertę: tel. 602 596 254